Training

Koponen+Hildén offers data visualization training for designers, communicators, researchers, and other experts. Our offering includes open enrollment courses as well as bespoke training solutions tailored to specific organization’s needs. The founders—Juuso Koponen and Jonatan Hildén—are experienced educators. We have taught more than 200 individual courses and workshops during the past decade and a half, and we both hold positions as visiting lecturers at several Finnish universities.

We believe that subject-matter experts and communicators can create clear and compelling infographics without always having to resort to the help of a professional designer. Our training courses provide a good basis for developing the necessary skills for creating your own infographics, but also for working with outside visualisation experts.

Bespoke training programs

Our bespoke trainings typically range from ½ to 2 days in length and can happen anywhere in the world, or online. The language of instruction can be English, Finnish or Swedish, depending on the need of the client. Our most popular course is a 1-day “Introduction to data visualization” aimed at communicators and subject-matter experts. This can be combined with a follow-up workshop for a smaller group.

In addition to visualization, our trainings can cover topics such data journalism, accessibility, and the use of AI in journalism. We also facilitate co-creation workshops for developing new visualization concepts. We are also experienced keynote speakers.

In addition to live training we create web-based materials for asynchronous and hybrid learning.

Open enrollment trainings

Our open enrollment trainings for individuals are typically offered with partner organizations. We are currently available for new open enrollment partnerships.

Here are some of our upcoming or ongoing open enrollment trainings:

Software training

We also train beginner and intermediate level courses in visualization tools and software such as Excel, Powerpoint, Adobe Illustrator, QGIS, Flourish, Datawrapper, Infogram and RAWGraphs. Our course offering also includes introduction courses to code-based visualization using either Python or JavaScript.

To inquire about our training options, please contact us:
Juuso Koponen, juuso@koponen-hilden.fi
Jonatan Hildén, jonatan@koponen-hilden.fi

Koulutukset

Koponen+Hildén kouluttaa suunnittelijoita, viestijöitä, tutkijoita ja muita asiantuntijoita visualisointien hyödyntämiseen. Tarjontaamme kattaa niin kaikille avoimet kursseit kuin organisaatiokohtaisesti räätälöidyt koulutuksetkin. Yrityksen perustajat Juuso Koponen ja Jonatan Hildén ovat kokeneita kouluttajia. Olemme opettaneet yli 200 yksittäistä kurssia tai työpajaa viimeisen 15 vuoden aikana ja toimimme kumpikin vierailevina luennoitsijoina useissa suomalaisissa korkeakouluissa.

Uskomme, että asiantuntijat ja viestijät pystyvät luomaan selkeitä ja vakuuttavia infografiikkoja myös itse, ilman informaatiomuotoilijan apua. Kurssimme antavat hyvät edellytykset grafiikan tuottamiseen itse, mutta myös eväät ulkopuolisen suunnittelijan kanssa työskentelyyn.

Tilauskoulutukset

Koulutustemme pituus vaihtelee tavallisesti puolesta päivästä kahteen päiään, ja ne voidaan järjestää missä päin maailmaa tahansa tai verkossa. Opetuskieli voi olla englanti, suomi tai ruotsi, asiakkaan tarpeista riippuen. Niin koulutuksen sisältö kuin laajuus voidaan räätälöidä tarkoin tilaajan toiveiden mukaan. Suosituin koulutuksemme on viestijöille ja asiantuntijoille suunnattu, yksipäiväinen ”Tiedon visualisoinnin perusteet”. Siihen voidaan helposti yhdistää syventävä työpaja pienemmälle ryhmälle.

Visualisoinnin lisäksi koulutamme myös muista aihepiireistä, kuten datalähtöinen viestintä, saavutettavuus ja tekoälyn hyödyntäminen journalismissa. Olemme myös kokeneita seminaaripuhujia.

Toteutamme myös itseopiskelumateriaaleja verkkoon itsenäisen tai hybridiopiskelun tarpeisiin.

Kaikille avoimet koulutukset

Kaikille avoimet koulutuksemme toteutetaan tyypillisesti yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden kanssa. Olemme kiinnostuneita myös uusista kumppanuuksista.

Esimerkkejä tulevista tai käynnissä olevista avoimista koulutuksistamme:

Ohjelmistokoulutus

Koulutamme alkeis- ja keskitason kursseja visualisointityökalujen käyttöön. Kouluttamiamme työkaluja ovat mm. Excel, Powerpoint, Adobe Illustrator, QGIS, Flourish, Datawrapper, Infogram ja RAWGraphs. Opetamme myös koodipohjaisen visualisoinnin alkeistason kursseja Python- ja JavaScript-kielillä.

Ota yhteyttä kysyäksesi koulutuksistamme:
Juuso Koponen, juuso@koponen-hilden.fi
Jonatan Hildén, jonatan@koponen-hilden.fi

Information Design for Lawyers

An easy-to-follow, hands-on online course by Juuso Koponen and Dot., a leading legal design and technology studio in the Nordics. The course offers a mix of videos, audio, pictures, graphs, tables, and text content, catering to different learning styles and ensuring a diverse and interactive learning journey.
While the course is geared towards the needs of lawyers, it can also be suitable to professionals in other fields.

Sign up here: legaldesignschool.com/challenge-page/information-design

People participating in a workshop
Graphic designer of the year 2024 device in the shape of a pie chart with letter frequencies in Finnish for the letters in the words 'Vuoden Graafikko'. A is the most common letter, 12% of total.